BosnaFolk - B L O G

Kulturne tekovine Bosne i Hercegovine

Skip navigation.

BosnaFolk

Arhiva – 2013

1. Mart Dan Nezavisnosti

Thursday, 28 February, 2013

Vama kojima je Bosna i Hercegovina jedina domovina, Vama antifašistima kojima je referendum iz 1992 godine nastavak svijetlih tradicija ZAVNOBiH-a i Dana Državnosti 25.11. čestitamo Dan nezavisnosti 1.3.2013.

Dan nezavisnosti 1.3.2013

Share
Objavljeno u Generalno | Bez komentara »

Na Popis samo oni sa prijavljenim prebivalištem

Thursday, 14 February, 2013

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” upućuje građane u dijaspori da će se Popis stanovništva 2013. godine održati od 1. do 15. oktobra. Popis će obuhvatati sve državljane Bosne i Hercegovine koji imaju prijavljeno prebivalište i boravište u zemlji, što uključuje i građane u dijaspori sa prijavljenim prebivalištem u BiH.

Lične podatke o odsutnim članovima domaćinstva starijim od 15 godina mogu dati punoljetni prisutni članovi domaćinstva. Ako popisivač u vrijeme popisa ne prikupi podatke lično ili na ovaj način, lice će dobiti pismeno obavještenje o dužnosti da dostavi podatke nadležnoj popisnoj komisji sa rokom obaveze dostavljanja.

Svi građani koji su odsutni iz države duže od dvanaest mjeseci, mogu se popisati putem obrasca koji će sa početkom Popisa, biti dostupan na web-siteu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Isti će biti potrebno popuniti i dostaviti poštom na adresu Agencije. Ipak, potrebno je napomenuti da lica koja se budu prijavljivala putem obrasca neće ući u ukupnu statistiku Popisa. Zbog ovoga preporučujemo građanima iz dijaspore da za vrijeme Popisa budu na mjestu prebivališta ili da najmanje jedan član domaćinstva bude prisutan, a u svrhu prijave Popisa stanovništva.

Popis stanovništva je bitan zbog modela vlasti koja je formirana na kvotama i procentima, gdje u institucijama, te na različitim nivoima vlasti postoji primjena odnosa procenata etničkih skupina (konstitutivnih naroda i Ostalih). Zbog toga će Popis stanovništva utjecati na odnos zastupljenosti pojedinih skupina na različitim nivoima vlasti.

Koalicija “Prvi mart” zahvaljuje koaliciji “Jednakost” na ustupanju ovih informacija i mišljenja o procedurama vezanim za Popis stanovništva, a vezano za lica koja trenutno privremeno žive u inostranstvu.

Share
Objavljeno u Iz BiH, Obavještenja | Bez komentara »

Šta je problem?

Thursday, 14 February, 2013

Problem je što bosanski srbi misle da je RS ratni plijen. Problem je što su bosanci nula, moraš biti ili bošnjak, ili srbin ili hrvat. Problem je što je više od 500.000 hiljada nezaposlenih, problem su univerzitetske diplome, problem je što nemamo tekst za himnu, problem je što je RS etnički čista, što se historija iskrivljava, problem je što srbi poriču genocid, problem je što su bosanski filmovi zabranjeni u RS, problem je što nema slobode izražavanja, problem je što nemamo predsjednika, problem je što IMAMO DAJTON!!!
Share
Objavljeno u Generalno | 1 komentar »

1 MART

Wednesday, 9 January, 2013

OSMOG JANUARA 2013 je u rad puštena zvanična web stranica Koalicije organizacija civilnog društva “Prvi Mart” (www.prvimart.ba) čime je preko 30 organizacija civilnog društva, udruženja žrtava, udruženja boraca, organizacija povratnika, izbjeglih i raseljenih,asocijacija i pokreta koji djeluju na utvrđivanju istine i borbi protiv genocida i zaštiti ljudskih prava povratnika pozvalo bh. dijasporu da se aktivno uključi u rad Koalicije.

Za više informacija posjetite  (www.prvimart.ba).

 Ako ste član ili predstavnik nevladine organizacije iz zemlje ili inostranstva, kluba ili zavičajnog udruženja te dijelite zajednička uvjerenje da svi građani moraju biti isti i jednaki na svakom koraku naše zemlje, kontaktirajte Koaliciju “Prvi mart” putem                   e-mail-a: info@prvimart.ba i facebook-a: www.facebook.com/prvimart.ba .

Share
Objavljeno u Generalno | Bez komentara »