BosnaFolk - B L O G

Kulturne tekovine Bosne i Hercegovine

Skip navigation.

BosnaFolk

« Arhiva – 2006»

Banjalučke džamije

Thursday, 19 October, 2006

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, donijela je skoro pa iste odluke za sve do sada restaurirane banjalučke džamije. Tih džamija je naprimjer u Banjaluci potkraj 19 stoljeća bilo 44, a od predratnih 16 džamija nijedna ne dočeka završetak rata.

Većina džamijskih harema je ostvarila status nacionalnog spomenika dok se to nažalost ne može reći i za džamije nakon njihove restauracije. Tako su te banjalučke džamije, priznate kao nacionalni spomenici prije restauracije, izgubile status nacionalnog spomenika, a time i pravo na mjere zaštite i rehabilitacije i otklanjanja opasnosti od ponovnog rušenja, premještanja koja su moguća u okviru novih razvojnih prostorno-planskih akata. Džamije dosad restaurirane koje su izgubile status nacionalnog spomenika:

Odluke su dostupne na web sajtu – Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, a možete ih dobiti i na ovom linku u pdf formatu (potreban Acrobat Reader).

U obrazloženju odluka navodi se da restaurirani objekat ne uživa režim zaštite “jer nije izveden u skladu sa stanjem objekta prije njegovog rušenja i nije rehabilitiran u skladu sa Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Republike Srpske”, broj 9/02) i drugim važećim propisima, standardima i principima zaštite, pa ne ispunjava Kriterije za donošenje odluka o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03).”

Banjalučke džamije po odlukama o proglašenju nacionalnog spomenika prostora na kojima su postojale prije rušenja, trebale su se rehabilitirati na izvornoj lokaciji, u izvornom obliku, iste veličine, od istog ili istovrsnog materijala, primjenom istih tehnoloških pristupa u najvećoj mogućoj mjeri, a na osnovi dokumentacije o njenom izvornom obliku. Kako to nije urađeno status nacionalnog spomenika su ostvarila samo mezarja uz džamije jer je relativno lako bilo urediti harema i sanirati oštećene nišane.

Ostvarenjem statusa nacionalnog spomenika primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije i stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama odluke.

Status nacionalnog spomenika su prije rata imali mnogi objekti kojih se sjećamo kao objekata pod zaštitom države. Međutim danas ove restaurirane džamije se statusom nacionalnog spomenika ustvari trebaju štititi od države, tj. Republike Srpske, koja će i u skorijoj budućnosti sa prostorno- razvojnim planom pokušati da takve džamije ponovo izbriše sa lica Banja Luke.

Najveću krivicu za još jedno negiranje i poništavanje bosanskog kulturnog naslijeđa, nastavak kulturocida i ubijanje memorije Bosne i Hercegovine i Banjaluke imaju nadležni organi Republike Srpske koji su u skladu sa Aneksu 8. opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini trebali osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

Pored njih naravno da se odgovornost treba tražiti u nesavršenosti Dajtonskog ugovora koji na svim poljima dokazuje kako je to ustvari dogovor koji je unaprijedio rastakanje Bosne i Hercegovine na mnogim poljima, od hvatanja Karadžića, Mladića, reforme policije, obrazovanja, privrednih sistema pa eto i do reetabliranja, rekompozicije nacionalnih, kulturno-historijskih spomenika.

Share
Objavljeno u Iz BiH | Bez komentara »

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA VIB FONDA

Tuesday, 19 September, 2006

Solidarnost, zajedništvo i povjerenje su riječi koje odzvanjaju porukom koju smo dobili od Udruženja malih akcionara PIF-a VIB Fond Banjaluke.
Ukoliko ste vlasnici vaučera molimo da pročitate donje obavještenje kao i da s njim upoznate sve one koji su svoje vaučere uložili u jedini bošnjački fond na teritoriji RS-a.

UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA PIF-a VIB FOND BANJALUKA
OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA VIB FONDA

UMA “VIB FOND” Udruženje malih akcionara PIF-a VIB FOND Banja Luka je osnovano i registrovano u Osnovnom sudu Banjaluka radi grupisanja, te time bolje i efikasnije zaštite prava akcionara. Udruženje su osnovali sitni akcionari VIB FONDA, kojima je cilj da sitni akcionari budu ravnopravan partner u donošenju bitnih odluka u fondu (udruženi nastup je daleko efikasniji od pojedinačnog).

Naime, mnogi su iskoristili opštu neimaštinu naše populacije, te sa malo novca došli do akcija našeg fonda i sada nastoje da ostvare svoje finansijske interese preko leđa malih ljudi koji su ulagali u Fond. Zakonska regulativa im ide u prilog, te oni, sa neznatnim procentom vlasništva (3-4%), odlučuju o sudbini cca 100 hiljada ulagača (mahom Bošnjaka) želeći da nam otmu ono sto je stečeno teškom mukom. Ova lica su većinom iz inostranstva (Slovenija, Hrvatska, Srbija i dr.) i zanemaruju interes ulagača vaučera, vodeći se samo vlastitim ciljem za brzom zaradom.

Ako nećemo štititi sami sebe, sigurno je da neko drugi to neće učiniti za nas, te smo iz tog razloga i osnovali Udruženje malih akcionara VIB Fonda. Udruženje je pokrenulo akciju masovnog animiranja članstva, što je od presudnog značaja za uspjeh ostvarenja cilja Udruženja – ZAŠTITA INTERESA MALIH AKCIONARA.

Dakle, ovakvim zajedničkim djelovanjem i udruživanjem, onemogućava se onima koji kupuju akcije Fonda, radi sticanja vlastite koristi, mogućnost da izglasaju odluke koje su štetne po ostale akcionare, a i sam Fond, koji je zamišljen kao Fond naših ljudi raseljenih po cijelom svijetu, i jedini je tako koncipiran u RS-u.
Zajedničko djelovanje na Skupštini akcionara podrazumijeva potpisivanje pristupnice i punomoći Udruženju koje će dosljedno štititi svoje članove pravilnim i stručnim zastupanjem, te insistiranjem na donošenju Odluka koje neće biti štetne po akcionare.

Punomoć data Udruženju može se ovjeriti u Društvu za upravljanje PIF-om i ne iziskuje nikakve troškove za davaoca punomoći. Ukoliko se Punomoć daje za maloljetna lica potrebno je priložiti i Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list). Davanjem Punomoći ne uskraćuju se vlasnička prava, jer davaoc i dalje ostaje vlasnik svojih akcija i može slobodno raspolagati sa njima (prodavati, poklanjati, dokupljivati itd.)
Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 0038765/881-466 ili na e-mail: vibfond@blic.net S poštovanjem,

Ovlašteni zastupnici
Šemsudin Mulaomerović s.r.
Džavid Gunić s.r.
Vijest poslao: Ismet Sejdić


Share
Objavljeno u Iz BiH, Obavještenja | Bez komentara »

Evropska Ekološka Stranka

Saturday, 16 September, 2006

Aprila 2004. godine grupa entuzijasta i zaljubljenika u prirodu, zabrinuta sporim rješavanjem ekonomskih, politickih i socijalnih problema formirala je E5 – Evropsku ekološku stranku. Njen kandidat Tidža Delić nam se javila s osnovnim podatcima o sebi i svojoj stranci. Ciljevi stranke i njen koncept, kako sami kažu, je posebno veoma prihvaćen od strane mladih ljudi.

Dragi moji širom planete, ako još niste odlučili za koga da glasate na predstojećim izborima u BiH, nije na odmet razmisliti i o ekologiji, a meni je posebna čast da se predstavim u ime “Evropske Ekoloske Stranke” E-5, ispred koje sam uvrštena u listu kandidata Skupštine kantona.

EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA ( 36 )

Tidza Delic


(more…)

Share
Objavljeno u Iz BiH | 3 komentara »

Mejdan – finale

Thursday, 7 September, 2006

Banja Luka- Uspomena i stvarnost sa Mejdana. je konačno kompletirana. Knjiga prof. Mehmeda Selmana se sastoji od pet dijelova u svom internet izdanju. Knjiga je vjerno prenesena, nikakve ispravke nisu napravljene osim što sam izmijenio redoslijed pojedinih dijelova koje sam grupisao u pet cjelina. I da završim riječima autora:

Eto, tako ti je bilo to u nedavnoj prošlosti i ova sjećanja se zabilježiše, napomenom, da se ne zaboravi i da se mladima, našoj djeci prenosi, kako je to nekad bilo i živjelo se na Mejdanu u Banjaluci.

— Mehmed Selman.

Share
Objavljeno u Novosti na sajtu | Bez komentara »

Mejdan

Thursday, 24 August, 2006

Još jedna augustovska novina je našla svoje mjesto u banjalučkom dijelu ove stranice.

Radi se o drugom i trećem dijelu knjige prof. Mehmeda Selmana Banja Luka- Uspomena i stvarnost sa Mejdana.

Ostatak knjige će se veoma brzo moći naći na BosnaFolk-u.

Tim BosnaFolk-a je dosada dobio mnogo pisama podrške i zahvalnosti, ali i molbi da se nastavi sa objavljivanjem, od pojedinaca i familija koje su se prepoznale u ovom prelijepom putovanju kroz ne tako davnu prošlost Mejdana.

Share
Objavljeno u Novosti na sajtu | Bez komentara »